راهنمای تگ ها و کدهای تدبیر بلاگ برای طراحی و تغییر قالب وبلاگ

» کدهای عمومی
» بلاک <tadbirblog> (مطالب ارسالی) و کدهای آن
» سایر بلاک ها و کدهای آن ها

برای طراحی قالب های تدبیر بلاگ شما می توانید در کنار تگ های html ، از تگ ها و کدهای تدبیر بلاگ برای دسترسی به مطالب و اطلاعات وبلاگ خود استفاده نمایید.

div> تگ های تدبیر بلاگ : شامل 2 تگ بلاک (Block) و چرخه (Loop) می باشد که این تگ ها به شکل <TB:BlockNAME_Block> و <TB:BlockNAME_Loop> آغاز شده و به شکل های </TB:BlockNAME_Block> و </TB:BlockNAME_Loop> بسته می شوند . که در آن به جای BlockNAME نام بلاک قرار می گیرد.
کدهای تدبیر بلاگ : کدهای تدبیر بلاگ ، عبارتهایی هستند که با استفاده از آن می توانید به مقادیر ، محتویات و اطلاعات مختلف وبلاگ خود دسترسی داشته باشید . کدهای تدبیر بلاگ به شکل [TB:CODENAME]استفاده می شوند که در آن به جای CODENAME نام کد قرار می گیرد . به طور مثال کد [TB:Blog_Title]حاوی عنوان وبلاگ می باشد.
الف - کدهای عمومی : کدهایی هستند که آن را می توانید در هر کجای قالب وبلاگ خود استفاده نمایید . این کده همواره دارای مقادیر و محتویات عمومی و مورد نیاز شما در وبلاگتان هستند. مانند [TB:Blog_Email] که به معنای ایمیل مدیر وبلاگ می باشد.
ب - کدهای خاص : این کدها را فقط باید در بلاک مربوطه به آن ها استفاده کرد . این کد ها در خارج از بلاک مربوطه دارای ارزش و مقدار نیستند. مانند کد [Post_Title] حاوی عنوان مطلب ارسالی است ، فقط در بلاک <tadbirblog> قابل استفاده می باشد.
بلاک چیست ؟ بلاک (Block) ، محدوده ای از کد ها و تگ های مرتبط با موضوع آن بلاک می باشد . به غیر از کدهای عمومی که در بالا توضیح داده شده ، سایر کد ها و تگ های قالب ، باید در محدوده بلاک مربوطه باشند . هر بلاک به شکل <TB:BlockNAME_Block> آغاز و به شکل </TB:BlockNAME_Block> بسته می شود. که در آن BlockNAME نام بلاک مربوطه است. به طور مثال بلاک پیوندهای روزانه با <TB:Link_Daily_Block> آغاز و با </TB:Link_Daily_lock> بسته می شود. و کد هایی همچون [TB:linkdaily_text] و [TB:linkdaily_href]که مربوط به عنوان و لینک پیوند روزانه می باشد ، در محدوده بلاک مورد نظر باید قرار داشته باشد. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ، تنها کدهای عمومی نیازی به بلاک ندارند.
چرخه چیست ؟ چرخه (Loop) ، محدوده ای از یک بلاک است که تعداد تگ ها و کدهای آن محدوده به طور متناوب در داخل بلاک تکرار می شوند . به طور مثال در بلاک پیوند های روزانه ، برای نمایش چندین پیوند روزانه در داخل بلاک ، نیاز به یک چرخه می باشد.
چرخه ها به شکل <TB:BlockName_Loop> آغاز و به شکل </TB:BlockNname_Loop> بسته می شود. مثلاً در مورد پیوندهای روزانه این چرخه به شکل <TB:Linkdaily_Loop> آغاز و با </TB:Link_Daily_Loop> بسته می شود.
در این چرخه کد هایی که به طور متناوب تکرار خواهند شد قرار می گیرند، همچون کد های [Linkdaily_Description] و [Linkdaily_Url] و [Linkdaily_Title] که مربوط به عنوان ، آدرس لینک و توضیحات هر پیوند روزانه می باشند که به علت اینکه پیوندهای روزانه می تواند شامل بیش از 1 مورد باشد ، باید در چرخه قرار گیرند .
مانند جدول زیر :
کدهای عمومی : این کدها را می توانید در هر قسمتی از صفحات خود استفاده نمایید.
توضیح کد
کدهای عمومی
عنوان اصلی سایت و مطلب جاری [TB:Blog_And_Post_Title]
عنوان اصلی سایت [TB:Blog_Title]
نمایش ID وبلاگ [TB:BlogId]
ایمیل مدیر سایت [TB:Blog_Email]
آدرس کامل صایت کاربر [TB:Blog_Url]
آدرس کامل تمامی صفحات . در این متا تگ قرار گیره : <link rel="canonical" href="[TB:Page_Url]"> [TB:Page_Url]
آدرس لینک فید rss [TB:Blog_Xml_Link]
کلمات کلیدی سایت [TB:Blog_Keywords_Tags]
توضیحات کلی سایت [TB:Blog_Description]
لینک ورود به آرشیو وبلاگ [TB:Blog_Archive_Link]
لینک ورود به پروفایل مدیر وبلاگ [TB:Blog_Profile_Link]
لینک ورود به انجمن [TB:Blog_Forum_Link]
لینک ورود به نقشه سایت [TB:Blog_SiteMap_Link]
لینک ورود به صفحه عناوین وبلاگ [TB:Blog_Posts_Link]
لینک ورود به صفحه فرم تماس [TB:Blog_Contact_Link]
لینک صفحه ثبت نام در وبلاگ [TB:Blog_Register_Link]
لینک صفحه ورود به وبلاگ [TB:Blog_Login_Link]
لینک صفحه فراموشی رمز عبور [TB:Blog_Forget_Link]
لینک خروج از وبلاگ [TB:Blog_Logout_Link]
تگ قرار دادن doctype در اولین خط کدها و تبلیغات تدبیر بلاگ <DocType>
تگ قرار دادن doctype HTML5 در اولین خط کدها و تبلیغات تدبیر بلاگ
<!DOCTYPE html>
<DocType5>
کدهای عمومی : تگ هایی که توصیه میشه حتما در قالب استفاده کنید.
توضیح کد
آدرس کامل تمامی صفحات [TB:Page_Url]
متا : <link rel="canonical" href="[TB:Page_Url]">
آدرس لینک فید rss [TB:Blog_Xml_Link]
متا : <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[TB:Blog_Title]" href="[TB:Blog_Xml_Link]" />
کلمات کلیدی سایت [TB:Blog_Keywords_Tags]
متا : <meta name="keywords" content="[TB:Blog_Keywords_Tags],[TB:Blog_And_Post_Title],[TB:Blog_Title]">
توضیحات کلی سایت [TB:Blog_Description]
متا تگ : <meta name="description" content="[TB:Blog_Description],[TB:Blog_And_Post_Title],[TB:Blog_Title]">
تگ نمایش تصویر مطلب <TB:Post_Image_Block><meta property="og:image" content="[Post_Image]"/></TB:Post_Image_Block>
تگ نمایش تاریخ مطلب <meta name="date" content="[TB:Post_Date]">
تگ نمایش ناریخ ویرایش مطلب <meta name="last-modified" content="[TB:Post_Date_Edit]">
کلمات کلیدی وبلاگ و مطالب <TB:Keywords><meta name="keywords" content="[TB:Blog_Keywords_Tags]"></TB:Keywords>
توضیحات وبلاگ و مطالب <TB:Post_Description><meta name="description" content="[TB:Description]"></TB:Post_Description>
کلمات کلیدی وبلاگ و مطالب(2) <TB:Tags><meta name="article:tag" content="[TB:Tags]"></TB:Tags>
سئو نمایش آدرس تمام صفحات <TB:Page_Url><meta name="og:url" content="[TB:Page_Url]"></TB:Page_Url>
آغازگر توضیحات مطلب
این قسمت فقط در ادامه ی مطلب نمایش داده میشود .
<TB:Post_Description>
نمایش کلاس موضوع [TB:Post_Description]
پایان توضیحات مطلب </TB:Post_Description>
بلاک <tadbirblog> و کدهای آن : این بلاک شامل اطلاعات مطالب ارسالی وبلاگ شماست. این بلاک با کد <tadbirblog> آغاز و با </tadbirblog> بسته می شود. در این بلاک از کدهای زیر می توانید استفاده نمایید.
توضیح کد
کد آغاز گر مطالب ارسالی <tadbirblog>
عنوان مطلب ارسالی [Post_Title]
متن اصلی مطلب [Post_Content]
شماره شناسایی مطلب ارسالی [PostId]
آدرس لینک مستقیم مطلب ارسالی [Post_Link]
بلاک نویسنده مطلب
کد آغاز گر بلاک نویسنده مطلب <TB:Post_Author_Block>
نام نویسنده مطلب [Post_Author]
لینک نویسنده مطلب [Post_Author_Link]
پایان بلاک نویسنده مطلب </TB:Post_Author_Block>
بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکموضوعات هر مطلب ارسالی <TB:Post_Cat_Block>
کد آغاز گر چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی <TB:Post_Cat_Loop>
عنوان موضوع مطلب ارسالی [Post_Cat_Title]
آدرس لینک مطالب دیگر در موضوع مطلب ارسالی [Post_Cat_Url]
پایان چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی </TB:Post_Cat_Loop>
پایان بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی </TB:Post_Cat_Block>
بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <TB:Post_Tags_Block>
کد آغاز گر چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <TB:Post_Tags_Loop>
عنوان لینک برچسب مطلب ارسالی [Post_Tags_Title]
آدرس اینترنتی لینک برچسب مطلب ارسالی [Post_Tags_Url]
پایان چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </TB:Post_Tags_Loop>
پایان بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </TB:Post_Tags_Block>
بلاک ادامه مطلب
کد آغاز گر بلاک ادامه مطلب <TB:Post_More_Block>
لینک مطلب [Post_Link]
پایان بلاک ادامه مطلب </TB:Post_More_Block>
بلاک لینک ثابت مطلب
کد آغاز گر بلاک لینک ثابت مطلب <TB:Post_Permalink>
لینک مطلب [Post_Link]
پایان بلاک لینک ثابت مطلب </TB:Post_Permalink>
بلاک نظرات مطلب
کد آغاز گر بلاک نظرات مطلب <TB:Post_Comment_Block>
آدرس صفحه نظرات مطلب [Post_Comment_Url]
تعداد نظرات مطلب [Post_Comment_Count]
پایان بلاک نظرات مطلب </TB:Post_Comment_Block>
بلاک بازدید مطلب
کد آغاز گر بلاک بازدید مطلب <TB:Post_Hit_Block>
تعداد بازدید مطلب [Post_Hit]
پایان بلاک بازدید مطلب </TB:Post_Hit_Block>
بلاک تاریخ و زمان ارسال مطلب
کد آغاز گر بلاک تاریخ و زمان ارسال مطلب <TB:Post_Date_Block>
تاریخ ارسال مطلب [Post_Date]
زمان ارسال مطلب [Post_Time]
پایان بلاک تاریخ و زمان ارسال مطلب </TB:Post_Date_Block>
بلاک تصویر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاک تصویر مطلب ارسالی <TB:Post_Image>
لینک تصویر مطلب [Post_Image_Url]
پایان بلاک بصویر مطلب ارسالی </TB:Post_Image>
بلاک نمایش فقط در ادامه مطلب
کد آغاز گر بلاک نمایش فقط در ادامه مطلب <TB:Only_More_Post>
هر چیزی بین این دو بلاک قرار گیرد فقط در ادامه مطلب نمایش داده خواهد شد.
پایان بلاک نمایش فقط در ادامه مطلب </TB:Only_More_Post>
بلاک امتیازدهی به مطلب
کد آغاز گر بلاک امتیازدهی به مطلب <TB:Post_Rate_Block>
نمایشگر تصویر امتیازدهی


پایان بلاک بصویر مطلب ارسالی </TB:Post_Rate_Block>
پایان بلاک مطالب ارسالی
پایان مطالب ارسالی </tadbirblog>

توضیح کد
کد آغاز گر بلاککلی نظرات هر مطلب ارسالی <TB:Comment_Block>
بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکفرم نظرات هر مطلب ارسالی <TB:Comment_Form_Block>
تغییر اندازه فیلدهای فرم نظرات <TB:Comment_Field_Size:40>
استایل دهی به فیلد های فرم نظرات <TB:Comment_Field_Style:Font:9pt tahoma>
استایل دهی به دکمه های فرم <TB:Comment_Button_Style:Font:9pt tahoma>
متن دکمه ارسال نظر <TB:Comment_Submit_Value:ارسال نظر>
متن دکمه رست فرم نظرات <TB:Comment_Reset_Value:پاک کردن>
نمایش فرم نظرات [Comment_Form]
پایان بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی </TB:Comment_Form_Block>
بلاک نمایش نظرات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکنمایش نظرات هر مطلب ارسالی <TB:Comment_Display_Block>
کد آغاز گر چرخهنمایش نظرات هر مطلب ارسالی <TB:Comment_Display_Loop>
نمایش وب سایت نظر دهنده [Comment_Web]
نمایش اسم نظر دهنده [Comment_Author]
نمایش تاریخ نظر ارسال شده [Comment_Date]
نمایش ساعت و دقیقه نظر ارسال شده [Comment_Time]
نمایش اواتار نظر دهنده از سایت gavatar.com [Comment_Gavator]
نمایش متن نظر دهنده [Comment_Content]
پایان چرخهنمایش نظرات هر مطلب ارسالی </TB:Comment_Display_Loop>
پایان بلاک نمایش نظرات هر مطلب ارسالی </TB:Comment_Display_Block>
بلاک صفحات نظرات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکصفحات نظرات هر مطلب ارسالی <TB:Comment_Page>
نمایش صفحات نظرات [Comment_Page]
پایان بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی </TB:Comment_Page>
پایان تگ بلاک کلی نظرات
پایان بلاک کلی نظرات هر مطلب ارسالی </TB:Comment_Block>
بلاک ها و کدهای آن ها : بلاک ها و کدهای زیر را می توانید در هر بخش از صفحات خود استفاده نمایید:

توضیح کد
بلاک نویسندگان وبلاگ
کد آغاز گر بلاک نویسندگان وبلاگ <TB:Blog_Authors_Block>
کد آغاز گر چرخه نویسندگان وبلاگ <TB:Blog_Authors_Loop>
نام نویسنده وبلاگ [Author_Name]
آدرس لینک کلیه مطالب نویسنده [Author_Link]
تعداد مطالب ارسالی نویسنده [Author_Posts]
پایان چرخه نویسندگان وبلاگ </TB:Blog_Authors_Loop>
پایان بلاک نویسندگان وبلاگ </TB:Blog_Authors_Block>
بلاک آرشیو ماهانه مطالب
کد آغاز گر بلاک آرشیو ماهانه مطالب <TB:Blog_Archive_Block>
کد آغاز گر چرخه آرشیو ماهانه مطالب <TB:Blog_Archive_Loop>
تاریخ ماهانه هر آرشیو [Archive_Title]
آدرس لینک مطالب تاریخ ماهانه آرشیو [Archive_Link]
پایان چرخه آرشیو ماهانه مطالب </TB:Blog_Archive_Loop>
پایان بلاک آرشیو ماهانه مطالب </TB:Blog_Archive_Block>
بلاک موضوعات مطالب
کد آغاز گر بلاک موضوعات مطالب <TB:Blog_Category_Block>
کد آغاز گر چرخه موضوعات مطالب <TB:Blog_Category_Loop>
عنوان دسته اصلی [Catgory_Title]
لینک دسته اصلی [Catgory_Link]
تصویر دسته اصلی [Catgory_Img_Url]
کد آغاز گر چرخه زیر موضوعات <TB:Blog_Sub_Category_Loop>
عنوان موضوع مطلب [Catgory_Sub_Title]
آدرس لینک کلیه مطالب یک موضوع [Catgory_Sub_Link]
آدرس تصویر موضوع فرعی [Catgory_Sub_Img_Url]
آدرس Rss موضوع فرعی [Catgory_Sub_Rss]
تعداد مطالب ارسالی با موضوع مورد نظر [Catgory_Sub_Posts]
پایان چرخه زیر موضوعات </TB:Blog_Sub_Category_Loop>
پایان چرخه موضوعات مطالب </TB:Blog_Category_Loop>
پایان بلاک موضوعات مطالب </TB:Blog_Category_Block>
بلاک ابر برچسب ها
کد آغاز گر بلاک ابر برچسب ها <TB:Block_blog_tag_cloud>
نمایش برچسب [TB:Tags]
پایان بلاک ابر برچسب ها </TB:Block_blog_tag_cloud>
بلاک مطالب پیشین
کد آغاز گر بلاک مطالب پیشین <TB:Blog_Last_Posts_Block>
کد آغاز گر چرخه مطالب پیشین <TB:Blog_Last_Posts_Loop>
عنوان مطلب ارسالی [Last_Post_Title]
تاریخ مطلب ارسالی [Last_Post_Date]
آدرس لینک مطلب ارسالی [Last_Post_Url]
پایان چرخه مطالب پیشین </TB:Blog_Last_Posts_Loop>
پایان بلاک مطالب پیشین </TB:Blog_Last_Posts_Block>
بلاک صفحات اضافی
کد آغاز گر بلاک صفحات اضافی <TB:Extra_Page_Block>
کد آغاز گر چرخه صفحات اضافی <TB:Extra_Page_Loop>
عنوان صفحه اضافی [Extra_Page_Title]
آدرس لینک صفحه اضافی [Extra_Page_Link]
پایان چرخه صفحات اضافی </TB:Extra_Page_Loop>
پایان بلاک صفحات اضافی </TB:Extra_Page_Block>
بلاک پیوند ها (لینکستان)
کد آغاز گر بلاک پیوند ه (لینکستان) <TB:Blog_Links_Block>
کد آغاز گر چرخه پیوند ه (لینکستان) <TB:Blog_Links_Loop>
عنوان پیوند [Link_Title]
توضیحات پیوند [Link_Description]
آدرس لینک پیوند [Link_Url]
پایان چرخه پیوند ها (لینکستان) </TB:Blog_Links_Loop>
آدرس ارسال پیوند [-Send_Link-]
پایان بلاک پیوند ها (لینکستان) </TB:Blog_Links_Block>
بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی)
کد آغاز گر بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) <TB:Link_Daily_Block>
کد آغاز گر چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) <TB:Link_Daily_Loop>
عنوان پیوند روزانه [Linkdaily_Title]
توضیحات پیوند روزانه [Linkdaily_Description]
آدرس لینک پیوند روزانه [Linkdaily_Url]
نمایش تعداد کلیک بر روی پیوند روزانه [Linkdaily_Clicks]
پایان چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) </TB:Link_Daily_Loop>
پایان بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) </TB:Link_Daily_Block>
بلاک نظرسنجی
کد آغاز گر بلاک نظرسنجی <TB:Blog_Poll_Block>
کد آغاز گر چرخه نظرسنجی <TB:Blog_Poll>
سوال نظرسنجی [Poll_Name]
گزینه های نظرسنجی [Poll_Items]
پایان چرخه نظرسنجی </TB:Blog_Poll>
متن دکمه ارسال نظرسنجی <TB:Poll_Submit_Value:ثبت نظر>
متن دکمه نمایش نتایج نظرسنجی <TB:Poll_Result_Value:نتایج>
شیوه نامه گزینه های نظرسنجی <TB:Poll_Item_Style:CSSstyle>
شیوه نامه دکمه ارسال نظر <TB:Poll_Submit_Style:CSSstyle>
شیوه نامه دکمه نمایش نتایج نظرسنجی <PollFormResultStyle:CSSstyle>
پایان بلاک نظرسنجی </TB:Blog_Poll_Block>
بلاک جستجو
کد آغاز گر بلاک جستجو <TB:Blog_Search_Block>
تگ نمایش باکس جستجو <input name="search" type="text">
تگ نمایش دکمه جستجو <input value="[Search_Value]" type="submit">
نمایش متن جستجو شده [Search_Value]
پایان بلاک جستجو </TB:Blog_Search_Block>
بلاک صفحه بندی وبلاگ
کد آغاز گر بلاک صفحه بندی وبلاگ <TB:Blog_Page_Block>
نمایش شماره صفحه [Blog_Page]
تعداد کل صفحات وبلاگ [Blog_Page_Count]
پایان بلاک صفحه بندی وبلاگ </TB:Blog_Page_Block>
بلاک مطالب تصادفی وبلاگ
کد آغاز گر بلاک مطالب تصادفی وبلاگ <TB:Rand_Posts_Block>
کد آغاز گر چرخه مطالب تصادفی وبلاگ <TB:Rand_Posts_Loop>
عنوان مطلب تصادفی [Rand_Posts_Title]
آدرس لینک مطلب تصادفی [Rand_Posts_Link]
پایان چرخه مطالب تصادفی وبلاگ </TB:Rand_Posts_Loop>
پایان بلاک مطالب تصادفی وبلاگ </TB:Rand_Posts_Block>
بلاک مطالب مرتبط با پست جاری
کد آغاز گر بلاک مطالب مرتبط <TB:Related_Posts_Block>
کد آغاز گر چرخه مطالب مرتبط <TB:Related_Posts_Loop>
عنوان مطلب مرتبط [Related_Post_Title]
آدرس لینک مطلب مرتبط [Related_Post_Link]
پایان چرخه مطالب مرتبط </TB:Related_Posts_Loop>
پایان بلاک مطالب مرتبط </TB:Related_Posts_Block>
بلاک مطالب پربازدید وبلاگ
کد آغاز گر بلاک مطالب پربازدید <TB:Hit_Posts_Block>
کد آغاز گر چرخه مطالب پربازدید <TB:Hit_Posts_Loop>
عنوان مطلب پربازدید [Hit_Posts_Title]
آدرس لینک مطلب پربازدید [Hit_Posts_Link]
تعداد بازدید [Hit_Posts_Count]
پایان چرخه مطالب پربازدید </TB:Hit_Posts_Loop>
پایان بلاک مطالب پربازدید </TB:Hit_Posts_Block>
بلاک پروفایل وبلاگ
کد آغاز گر بلاک پروفایل وبلاگ <TB:Blog_Profile_Block>
کد آغاز گر بلاک تصویر وبلاگ <TB:Blog_Photo_Block>
آدرس تصویر وبلاگ [Profile_Pic]
پایان بلاک تصویر وبلاگ </TB:Blog_Photo_Block>
کد آغاز گر بلاک تصویر وبلاگ <TB:Blog_About_Block>
متن درباره وبلاگ [Profile_About]
پایان بلاک تصویر وبلاگ </TB:Blog_About_Block>
پایان بلاک پروفایل وبلاگ </TB:Blog_Profile_Block>
بلاک آمار وبلاگ
کد آغاز گر بلاک آمار وبلاگ <TB:Counter_Block>
تعداد کل مطالب ارسالی [Blog_Posts]
تعداد کل نظرات ارسالی [Blog_Comments]
تعداد کل کاربران [Blog_User]
تعداد بازدید امروز از وبلاگ [Today]
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ [Yesterday]
تعداد بازدید این هفته از وبلاگ [Week]
تعداد بازدید این ماه از وبلاگ [Month]
تعداد بازدید این سال از وبلاگ [Year]
تعداد بازدید کل از وبلاگ [All]
نمایش تاریخ امروز [TB:Blog_Today_Date]
پایان بلاک آمار وبلاگ </TB:Counter_Block>
بلاک نمایش لیست کاربران وبلاگ
کد آغاز گر بلاک لیست کاربران <TB:Blog_User_Block>
کد آغاز گر چرخه لیست کاربران <TB:Blog_User_Loop>
نام کاربر [Blog_User_Title]
آدرس لینک کاربر [Blog_User_Url]
پایان چرخه لیست کاربران </TB:Blog_User_Loop>
پایان بلاک لیست کاربران </TB:Blog_User_Block>
بلاک خبرنامه
کد آغاز گر بلاک خبرنامه <TB:Blog_Mail_Block>
نمایش فرم خبرنامه [Mail_Form]
متن دکمه عضویت در خبرنامه <TB:Mail_Submit_Value:عضویت>
متن دکمه حذف عضویت از خبرنامه <TB:Mail_Remove_Value:حذف عضویت>
شیوه نامه فیلد ایمیل <TB:Mail_Field_Style:Font:CSSstyle>
شیوه نامه دکمه  ارسال <TB:Mail_Submit_Style:CSSstyle>
اندازه فیلد ایمیل <TB:Mail_Field_Size:Size>
پایان بلاک خبرنامه </TB:Blog_Mail_Block>
بلاک تماس با ما
کد آغاز گر بلاک تماس با ما <TB:Contact_Block>
نمایش فرم تماس با ما [Contact_Form]
متن دکمه ارسال پیام <TB:Contact_Submit_Value:ارسال پیام>
متن دکمه پاک کردم فرم تماس <TB:Contact_Reset_Value:پاک کردن>
شیوه نامه فیلد متن <TB:Contact_Field_Style:CSSstyle>
اندازه فیلد متن <TB:Contact_Field_Size:Size>
پایان بلاک تماس با ما </TB:Contact_Block>
بلاک تبادل لینک هوشمند
کد آغاز گر بلاک تبادل لینک هوشمند <TB:Link_Auto_Block>
نمایش فرم تبادل لینک هوشمند [Link_Auto_Form]
متن دکمه ارسال لینک <TB:Link_Auto_Submit_Value:ارسال لینک>
شیوه نامه فیلدها <TB:Link_Auto_Field_Style:CSSstyle>
اندازه فیلد متن <TB:Link_Auto_Field_Size:Size>
پایان بلاک تبادل لینک هوشمند </TB:Link_Auto_Block>
بلاک آیدی یاهوی مدیر
کد آغاز گر بلاک آیدی یاهوی مدیر <TB:Yahoo>
آیدی یاهوی مدیر [Blog_Yid]
پایان بلاک آیدی یاهوی مدیر </TB:Yahoo>
بلاک نمایش کدهای اختصاصی
کد آغاز گر بلاک نمایش کدهای اختصاصی <TB:Custom_Html_Block>
نمایش کدهای اختصاصی [TB:Blog_Custom_Html]
پایان بلاک نمایش کدهای اختصاصی </TB:Custom_Html_Block>
بلاک چت باکس
کد آغاز گر بلاک چت باکس <TB:Chat_Box_Block>
نمایش چت باکس [My_Chat_Box]
متن دکمه ارسال پیام به چت باکس <TB:Chat_Submit_Value:ارسال>
شیوه نامه فیلدها <TB:Chat_Field_Style:CSSstyle>
اندازه فیلد متن <TB:Link_Auto_Field_Size:Size>
پایان بلاک چت باکس </TB:Chat_Box_Block>
بلاک عضویت
کد آغاز گر بلاک عضویت <TB:Register_Block>
نمایش فرم عضویت [Register_Form]
متن دکمه عضویت <TB:Reg_Submit_Value:عضویت>
متن دکمه پاک کردم فرم عضویت <TB:Reg_Reset_Value:پاک کردن>
شیوه نامه فیلدها <TB:Reg_Field_Style:CSSstyle>
اندازه فیلدها <TB:Reg_Field_Size:Size>
پایان بلاک عضویت </TB:Register_Block>
بلاک عضویت سریع
کد آغاز گر بلاک عضویت سریع <TB:Reg_Fast_Block>
نمایش فرم عضویت سریع [Reg_Fast_Form]
متن دکمه عضویت <TB:Reg_Fast_Submit_Value:عضویت>
متن دکمه پاک کردم فرم عضویت سریع <TB:Reg_Fast_Reset_Value:پاک کردن>
شیوه نامه فیلدها <TB:Reg_Fast_Field_Style:CSSstyle>
اندازه فیلدها <TB:Reg_Fast_Field_Size:Size>
پایان بلاک عضویت سریع </TB:Reg_Fast_Block>
بلاک ورود کابران (نمایش فقط برای مهمان ها)
کد آغاز گر بلاک ورود کابران <TB:Form_Login_Block>
نمایش فرم ورود کاربران [Login_Form]
متن دکمه ورود <TB:Login_Submit_Value:ورود>
آدرس صفحه فراموشی رمز عبور [TB:Blog_Forget_Link]
شیوه نامه فیلدها <TB:Login_Field_Style:CSSstyle>
اندازه فیلدها <TB:Login_Field_Size:Size>
پایان بلاک ورود کابران </TB:Form_Login_Block>
بلاک نمایش فقط برای کاربران
کد آغاز گر بلاک نمایش فقط برای کاربران <TB:User_Block>
هر چیزی بین این دو بلاک قرار گیرد فقط برای کاربران نمایش داده خواهد شد.
پایان بلاک نمایش فقط برای کاربران </TB:User_Block>
بلاک نمایش فقط برای مهمانان
کد آغاز گر بلاک نمایش فقط برای مهمانان <TB:Guest_Block>
هر چیزی بین این دو بلاک قرار گیرد فقط برای مهمانان نمایش داده خواهد شد.
پایان بلاک نمایش فقط برای مهمانان </TB:Guest_Block>
بلاک منوی مخصوص کاربران
کد آغاز گر بلاک منوی مخصوص کاربران <TB:If_Login_Block>
نام کاربر [Login_Name]
تاریخ آخرین ورود [Login_Date_Last]
نام کاربری کاربر [Login_Username]
لینک پروفایل کاربر [Login_Profile]
آدرس صفحه ورود به پنل کاربر /Panel
آدرس ارسال پست جدید /New_Post
آدرس صفحه ویرایش پروفایل کاربر /Edit_Profile
لینک خروج [TB:Blog_Logout_Link]
پایان بلاک منوی مخصوص کاربران </TB:If_Login_Block>
بلاک نمایش آخرین پاسخ های انجمن
کد آغاز گر بلاک آخرین پاسخ های انجمن <TB:Forum_Posts_Block>
کد آغاز گر چرخه آخرین پاسخ های انجمن <TB:Forum_Posts_Loop>
عنوان [Forum_Post_Title]
لینک پست [Forum_Post_Url]
تعداد پست ها [Forum_Post_Count_Answer]
تعداد بازدید [Forum_Post_Hit]
نام آخرین پست دهنده [Forum_Post_Last_Author]
پایان چرخه آخرین پاسخ های انجمن </TB:Forum_Posts_Loop>
پایان بلاک آخرین پاسخ های انجمن </TB:Forum_Posts_Block>
بلاک نمایش اعضای آنلاین در فروم
کد آغاز گر بلاک لیست اعضای آنلاین <TB:Forum_Online_Block>
کد آغاز گر چرخه لیست اعضای آنلاین <TB:Blog_Online_Loop>
نام کاربر [Online_Title]
آدرس لینک کاربر [Online_Url]
پایان چرخه لیست اعضای آنلاین </TB:Blog_Online_Loop>
نمایش تعداد کاربران آنلاین [Online_User]
پایان بلاک لیست اعضای آنلاین </TB:Forum_Online_Block>
بلاک منوی های دستی و کدهای آن ها :  بلاک منو های دستی، بلاک هایی هستند که توسط مدیر وبلاگ، از داخل پنل مدیریت وبلاگ به وبلاگ افزوده می شوند.

توضیح کد
منوی سمت راست
کد آغاز گر بلاک منوی سمت راست وبلاگ <TB:Block_Right>
کد آغاز گر چرخه منوی سمت راست وبلاگ <TB:Block_Right_Loop>
عنوان بلاک دستی [Menu_Title]
نمایشگر کدهای درون بلاک دستی  [Menu_Code]
پایان چرخه منوی سمت راست وبلاگ </TB:Block_Right_Loop>
پایان بلاک منوی سمت راست وبلاگ </TB:Block_Right>
منوی سمت چپ
کد آغاز گر بلاک منوی سمت چپ وبلاگ <TB:Block_Left>
کد آغاز گر چرخه منوی سمت چپ وبلاگ <TB:Block_Left_Loop>
عنوان بلاک دستی [Menu_Title]
نمایشگر کدهای درون بلاک دستی  [Menu_Code]
پایان چرخه منوی سمت چپ وبلاگ </TB:Block_Left_Loop>
پایان بلاک منوی سمت چپ وبلاگ </TB:Block_Left>
منوی وسط / بالا
کد آغاز گر بلاک منوی وسط / بالای وبلاگ <TB:Block_Up>
کد آغاز گر چرخه منوی وسط / بالای وبلاگ <TB:Block_Up_Loop>
عنوان بلاک دستی [Menu_Title]
نمایشگر کدهای درون بلاک دستی  [Menu_Code]
پایان چرخه منوی وسط / بالای وبلاگ </TB:Block_Up_Loop>
پایان بلاک منوی وسط / بالای وبلاگ </TB:Block_Up>
منوی وسط / پایین
کد آغاز گر بلاک منوی وسط / پایین وبلاگ <TB:Block_Down>
کد آغاز گر چرخه منوی وسط / پایین وبلاگ <TB:Block_Down_Loop>
عنوان بلاک دستی [Menu_Title]
نمایشگر کدهای درون بلاک دستی  [Menu_Code]
پایان چرخه منوی وسط / پایین وبلاگ </TB:Block_Down_Loop>
پایان بلاک منوی وسط / پایین وبلاگ </TB:Block_Down>